Stuur een e-mail naar welkom@24-7admin.nl
of bel met 0528 522 159

Stuur een e-mail naar welkom@24-7admin.nl of bel met 0528 522 159

Met welke belastingen krijg ik te maken als ondernemer?

Als ondernemer krijg je te maken met verschillende belastingen, zowel op zakelijk als persoonlijk gebied. Je dient belastingaangifte te doen, belasting te betalen en soms kun je belastinggeld terugvorderen. Hiervoor moet je dan uiteraard wel goed op de hoogte zijn van de wetgeving omtrent belasting. Welke belasting moet je betalen als ondernemer?


Publiceerdatum: 11-09-2019

Omzetbelasting: btw

Omzetbelasting is eigenlijk hetzelfde als de belasting toegevoegde waarde en deze betaal je over je omzet. Wanneer je jouw bedrijf opricht krijg je van de belastingdienst een nummer en daarmee doe je aangifte van je omzetbelasting. Het meest voorkomende btw percentage is 21%, maar afhankelijk van je dienst of product kan het percentage verschillen. Omzetbelasting wordt eens per maand of per kwartaal afgedragen.


Inkomstenbelasting over je belastbaar inkomen

De inkomstenbelasting betaal je over het belastbaar inkomen: de inkomsten van je bedrijf na aftrek van de bedrijfskosten, verrekend met mogelijke aftrekposten en fiscale regelingen. Deze staat los van de bovengenoemde omzetbelasting en de aangifte doe je eens per jaar. Zoals je als werknemer belasting betaalt over je salaris, zo betaal je als ondernemer belasting over de gemaakte winst.


Als je werknemers in dienst hebt: loonbelasting

In feite is de werknemer loonbelasting verschuldigd over zijn loon, maar als werkgever houdt jij deze loonbelasting in op het loon van je medewerker en draag je deze loonheffingen af aan de belastingdienst. In de loonbelasting zit ook de premie volksverzekering inbegrepen. Hiermee is je personeel verzekerd tegen de financiële gevolgen van de volgende levensgebeurtenissen:

  • Ouderdom
  • Overlijden
  • Ziektekosten
  • Het krijgen van kinderen


Vennootschapsbelasting in geval van een BV, NV of stichting

Deze belasting wordt geheven over de winst van vennootschappen zoals een BV of NV. Deze belasting wordt afgedragen in plaats van de inkomstenbelasting die eigenaren van bedrijven zonder rechtspersoon afdragen. Ook kunnen verenigingen en stichtingen vennootschapsbelasting afdragen. In sommige gevallen is vrijstelling van deze belasting mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een vereniging of stichting geen winstoogmerk heeft of waar de inkomsten door inzet van vrijwilligers worden verkregen.


Dividendbelasting over dividend op aandelen

Heb je een NV of BV, dan wordt een deel van de winst vaak uitgekeerd aan aandeelhouders. In de meeste gevallen gaat het hier om dividend en betaal je dividendbelasting aan de belastingdienst. Je moet in zo’n geval 15% dividendbelasting inhouden over het dividend dat je uitkeert, hiervan aangifte doen en de dividendbelasting binnen één maand nadat het beschikbaar is gesteld afdragen aan de belastingdienst. In sommige gevallen kan een vrijstelling voor dividendbelasting gelden.


Vrijstelling of startersaftrek

Er zijn een aantal regelgevingen waardoor je vrijstelling van belasting kunt krijgen. Zo is er de KOR (kleine ondernemersregeling), die geldt voor bedrijven zonder rechtspersoon die minder dan 1.883 euro belasting per jaar betalen en voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de btw. Maar vanaf januari 2020 verandert deze regeling. Je kunt dan kiezen of je vrijstelling wilt voor de omzetbelasting (btw) als je je in Nederland bevindt en niet meer omzet dan 20.000 euro in een kalenderjaar. Let wel, je kunt dan ook geen btw meer terugvorderen. Tot 20 november 2019 heb je nog de tijd om te bepalen of je mee wilt doen aan de nieuwe regeling. Om de verschillen te bekijken tussen de nieuwe en de oude KOR (kleine ondernemersregeling) kun je een kijkje nemen op de website van de belastingdienst.


Als startende ondernemer kun je daarnaast een startersaftrek aanvragen. Je dient hiervoor minstens 1.225 uren aan je onderneming te besteden, minimaal één jaar in de afgelopen vijf jaar geen ondernemer te zijn geweest en niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek.


Wij kunnen je meer vertellen over de vrijstellingen voor jouw bedrijf. Daarnaast is het verstandig om een boekhouder in de arm te nemen omdat deze op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Hierdoor kun je niet alleen mogelijk profiteren van vrijstellingen voor belastingen, maar wellicht ook van belastingteruggaaf. Als startende onderneming kun je daarnaast diverse financiële scenario’s met je boekhouder bekijken en zien welke invloed de belastingen op de liquiditeit van je onderneming hebben.

Meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar 0528 522159 of vul het contactformulier in op de website.


Bel ons direct

Contactformulier invullen

Snel en voordelig jouw boekhouding
bij 24-7admin uitbesteden