Stuur een e-mail naar welkom@24-7admin.nl
of bel met 0528 522 159

Stuur een e-mail naar welkom@24-7admin.nl of bel met 0528 522 159

Welke rechtsvormen zijn er en welke past bij mij?

Wanneer je een onderneming start moet je al meteen een belangrijke beslissing nemen: welke rechtsvorm kies ik voor mijn bedrijf? Voor welke rechtsvorm je kiest bepaalt onder andere waar de aansprakelijkheid voor schulden uit het bedrijf ligt en welke belastingverplichtingen je na moet komen.


Publiceerdatum: 05-09-2019

De rechtsvorm van je onderneming heeft niet alleen invloed op je bedrijf, maar ook op je privézaken. Omdat het aanpassen van de rechtsvorm van je bedrijf veel geld kost, is het belangrijk meteen de juiste keuze te maken. In dit artikel lees je welke rechtsvormen er zijn en waarom je voor een bepaalde rechtsvorm kunt kiezen.


De rechtsvorm is afhankelijk van bepaalde factoren

Welke rechtsvorm het beste bij je past hangt van verschillende factoren af. Zo kies je vaak voor een eenmanszaak of besloten vennootschap (bv) wanneer je jouw bedrijf alleen begint. Hieronder staan de belangrijkste vragen die je jezelf moet stellen voor je kiest voor een rechtsvorm:

  • Begin je alleen of samen met anderen een bedrijf?
  • Wil je privéaansprakelijkheid of niet?
  • Aan welke oprichtingseisen kun je voldoen?
  • Wat geeft het meeste belastingvoordeel?
  • Aan welke verplichtingen moet je voldoen?


Welke rechtsvormen zijn er?

Er zijn in Nederland heel wat rechtsvormen, die worden ingedeeld in rechtsvormen zonder rechtspersoon en rechtsvormen met rechtspersoon. In het eerste geval ben je zelf aansprakelijk voor de gemaakte schulden binnen jouw bedrijf. In het andere geval is er sprake van een aansprakelijke rechtspersoon.


Rechtsvormen zonder rechtspersoon

Eenmanszaak

Dit is de meest gekozen rechtsvorm, omdat deze eenvoudig is op te richten en je als starter profiteert van meer belastingvoordeel dan bij veel andere rechtsvormen. Er is maar één eigenaar, maar je kunt wel personeel aannemen. De enige eis aan een eenmanszaak is inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Je bent privé volledig aansprakelijk voor mogelijke schulden.


Vennootschap onder firma (vof)

Begin je met meerdere personen een bedrijf, dan kun je kiezen voor een vennootschap onder firma. Omdat iedereen iets inbrengt is het verstandig om een vennootschapscontract aan te maken. Er worden geen bijzondere eisen gesteld behalve inschrijving in het Handelsregister. Iedere vennoot is voor 100% privé aansprakelijk bij schulden.


Maatschap

Binnen een maatschap voeren meerdere personen hun eigen beroep uit onder een gemeenschappelijke naam. Ook hier brengt iedere deelnemer iets in en het voordeel wordt verdeeld. Deze ondernemingsvorm zie je veel in de juridische en medische wereld. Sinds 2008 dienen ook maatschappen zich in te schrijven in het Handelsregister. Een notariële akte is niet verplicht maar aan te raden, ter voorkoming van onderlinge ruzie. Je bent niet voor 100% maar voor gelijke delen van de schuld privé aansprakelijk.


Commanditaire vennootschap (cv)

Deze rechtsvorm is voor oprichters van een bedrijf die weinig opstartkapitaal hebben. Een commanditaire vennootschap is in handen van beherende en stille (commanditaire) vennoten. Beherende vennoten leiden het bedrijf, stille vennoten steken er alleen kapitaal in. Hoewel er geen formele vereisten gelden is het verstandig om een notariële akte op te stellen met de overeenkomsten. Wederom is inschrijving in het Handelsregister vereist. In geval van schulden zijn de beherende vennoten ieder voor 100% aansprakelijk. De stille vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het door hen ingelegde bedrag.


Rechtsvormen met rechtspersoon

Besloten vennootschap (bv)

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon, wat inhoud dat deze aansprakelijk is voor mogelijke schulden. Let wel dat voor schulden die door wanbeleid ontstaan wel een privéaansprakelijkheid geldt. Het kapitaal van een bv bestaat uit aandelen in de handen van aandeelhouders. Er is geen minimum startkapitaal nodig, een symbolische eurocent volstaat. Wel is inschrijving in het Handelsregister nodig, om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen. Ook moeten jaarstukken worden opgesteld en ingeleverd bij de KvK.


Naamloze vennootschap (nv)

De naamloze vennootschap is een niet veel voorkomende rechtsvorm. Het gaat hier ook om een rechtsvorm met aandeelhouders, maar deze zijn vrij verhandelbaar. Ook geldt er een verplicht startkapitaal van minimaal 45.000 euro. Wederom is inschrijving in het Handelsregister verplicht en moeten jaarstukken worden opgesteld en ingeleverd bij de KvK.


Coöperatieve vereniging

Ook wel coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Deze vereniging wordt opgezet omwille van de samenwerking en er worden overeenkomsten opgesteld met (en voor) de leden. De winst mag worden verdeeld onder leden. Er zijn drie soorten coöperatieve verenigingen: een bedrijfscoöperatie, consumentencoöperatie en producten- of dienstencoöperatie. Een notariële akte is verplicht en ook inschrijving in het Handelsregister en het jaarlijks overdragen van jaarstukken aan de KvK zijn verplicht. Om de financiële aansprakelijkheid te dekken worden gezamenlijke verzekeringen afgesloten.


Stichting

Voor het realiseren van doelen op maatschappelijk, sociaal of ideëel vlak kan een stichting worden opgericht. De winst komt ten goede van dit doel. De stichting kan door één of meerdere personen worden opgericht per akte of testament. Deze dient te worden ingeschreven in het Handelsregister om privéaansprakelijkheid te voorkomen. In geval van schulden zijn de leden niet aansprakelijk, tenzij anti-misbruik-wetten van toepassing zijn.


Vereniging

Hierbij mag eventuele winst niet onder de leden worden verdeeld, maar moet ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. Alle leden hebben één stem op ledenvergaderingen, waar de hoogste macht ligt. Je kunt kiezen tussen een vereniging met of zonder volledige rechtsbevoegdheid, waarvan afhankelijk is of je met je privévermogen aansprakelijk bent.


Ben je er nog niet helemaal uit welke rechtsvorm nu het beste bij jouw bedrijf past? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Je kunt ons bereiken door te bellen naar 0528 522159 of door ons contactformulier op de website in te vullen.


Bel ons direct

Contactformulier invullen

Snel en voordelig jouw boekhouding
bij 24-7admin uitbesteden